Veža

CR-06 PI: Gn 11, 1-9

„Poďte, postavíme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať do neba. A urobíme si meno, aby sme sa nerozptýlili po celej zemi.“ Uvažujem, čo je na tom zlé, že si predkovia Babylončanov chceli postaviť vežu? Áno, mal to byť tak trochu pamätník. Ale aj tak... Mohli sme mať o jeden z divov sveta viac.
Možno je to o zvrhlej túžbe dosiahnuť nebo a pritom zostať na zemi. Dotknúť sa Boha a pritom nebyť na neho odkázaný!
Dnešná liturgia dáva rozprávanie o Babylonskej veži do súvisu s Ježišovým kategorickým tvrdením: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma."  Iná cesta nie je. Ísť za Ježišom sa nedá bez nasledovania Ježiša. Musíme odolať pokušeniu hľadať si vlastné cestičky. Nedá sa ísť k Bohu bez Boha. Je len jedno miesto, kam sa človek bez Boha môže s istotou dostať.
Publikácie a pomôcky