Svätosť nie je luxus...

CR-08 NE A

Spomínate si ešte na čítania z minulej nedele? Na tie naozaj radikálne výzvy:
  • Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý.
  • Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.
  • Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú!
  • Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.
Myslím, že nemálo kresťanov tieto výzvy z minulej nedele prešlo bez povšimnutia s tým, že ich sa to netýka. Mnohí z nás totiž považujú svätosť za luxus, ktorý si nemôžu dovoliť. Podnikateľ povie, že ak chce splácať hypotéku na dom, nemôže milovať svojich blížnych ako seba samého. Inak by na nich nezarobil. A tak zamieňa blížnych za blízkych. Otec odpovie, že má zodpovednosť za svoju rodinu a milovať nepriateľov to si môžu dovoliť tak tí, čo nikoho nemajú.
Vyzerá to ako strašná pasca: dokonalosť a svätosť ako luxus, ktorý si bežný smrteľník nemôže dovoliť, lebo nemá naň čas, energiu, prostriedky, schopnosti...

Rečou z dnešného evanjelia akoby Ježiš ešte prilieval vody do rozpáleného oleja:
Ježiš dnes hovorí: "Nik nemôže slúžiť dvom pánom!" A koľkým v tej chvíli napadne: "Že nemôžem? Musím! Inak som skončil!"
A keď pokračuje: "Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?" To by jedného starostlivého otca alebo matku mohlo aj naštvať.

Ale Ježiš nás nechce naštvať. Jemu je jasné, že nie je v našich vlastných silách byť svätí a dokonalí. A vie, že potrebujeme jesť, obliekať sa, niekde bývať... Však sa stal človekom a teda vie, čo to to pre nás znamená! Len nás opäť pozýva, aby sme jeho urobili Pánom nad našimi životmi, aby sme jemu zverili svoje starosti.
Preto to dnešné prvé čítanie: Izrael si povedal: „Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol.“ Môže matka zabudnúť na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom svojho lona? A keby aj ona zabudla, ja na teba nezabudnem! 

Počítaj s Bohom, ktorý na teba nezabudne. Vyhrň si dnes rukávy a urob, čo je dnes v tvojich silách. Starosť o to, čo bude zajtra, nechaj na Pána.

Mnohé veľké idei zostanú nenaplnené, pretože miesto driny na tom, čo je tu dnes strácame sily v trápení sa nad tým, čo bude zajtra a pozajtra. O pár dní začne pôstne obdobie. Choď doň s so silným predsavzatím. Páči sa mi heslo úspešného študenta: "Iba dnes sa budem učiť!"  Stačí sa ho držať každý deň. A Pán doplní to, čo bude chýbať.

Publikácie a pomôcky