S ním!

CR-06 NE A

Pamätali ste počas týždňa na evanjelium minulej nedele? Ježiš nám pripomínal, že sme soľou zeme a svetlom sveta. Ani nie že máme byť, ale že sme soľou a svetlom. Zjavne to považuje za samozrejmosť. Hanbím sa, ale prvý krát som si na to spomenul v piatok večer. Skoro po týždni! Dúfam, že vy ste boli tomuto Ježišovmu slovu vernejší. A mne zostalo len prosiť o odpustenie.
Áno, mohol by som to tisíckrát zdôvodňovať, ale moje reči neobstoja pred tým, čo hovorí Sirachovec hneď v úvode dnešného prvého čítania"Ak chceš, môžeš plniť prikázania; je v tvojej moci zostať verným." 
„Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov," hovorí Ježiš dnes, "neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť." A to isté, hoci iným spôsobom, čaká aj od nás: že naplníme (dodržíme) zákon. A akokoľvek by sa nám chcelo tvrdiť, že na to nemáme, že napríklad desatoro je pre nás priťažké..., Sirachovec nás povzbudzuje: "Ak chceš, môžeš plniť prikázania; je v tvojej moci zostať verným."
Sirachovcovo "ak chceš" má dva rozmery. Tým prvým je rozhodnutie. Nikto nemôže naozaj zachovať to, čo zachovať nechce, prečo sa vnútorne nerozhodol. Ak to aj dodrží, bude to len nasilu, bez chuti. Druhým je prísľub, že na to nie sme sami"Ak chceš, môžeš plniť prikázania," lebo na to nie si sám. Boh ti predsa dá všetko milosti, ktoré potrebuješ.

Často robíme práve tieto dve chyby: 1. V skutočnosti vôbec nechceme. Hovoríme, že sa zriekame zlého..., ale vo vnútri s tým nie sme stotožnení. 2. Snažíme sa plniť Božie ustanovenia bez Boha, sami, vlastnými silami. Ale to môže naozaj byť nad naše sily.
V dnešnom evanjeliu vidíme Ježiša, ako rozširuje pravidlá desatora, dáva im hlbší význam. A tým ich robí aj náročnejšími.
"Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa."
"Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci."
Nezabiť, necudzoložiť... to zvládame. Ale mať v moci aj svoj slová, myšlienky, emócie..., to je niekedy na hranici zvládnuteľnosti. Ale Ježiš predsa nečaká, že to zvládneme sami. Čaká, že to zvládneme s ním.

O niečo viac ako dva týždne začne pôstne obdobie, čas milosti a obrátenia. Mnohí kresťania si zvykli zakončiť pôst slávením sviatosti zmierenia. A to je dobre. Ale ešte lepšie je, ak spoveďou pôst aj začneme. Na začiatku pôstu prídeš na spoveď, vyznáš svoje hriechy, prijmeš odpustenie a dostaneš Pánove milosti. Plný odhodlania a vystrojený milosťou /všetkým potrebným/ sa pustíš do napĺňania pôstnych predsavzatí. A to pôjde, lebo nie si sám a neťaží ťa hriech. A o mesiac neskôr, v druhej časti pôstneho obdobia, prídeš na spoveď znova.
V čom je rozdiel? Cesta, ktorú tak prejdeš, je dlhšia, efektívnejšia, menej náročná a má väčší zmysel. Lebo v tvojom pôstnom úsilí ťa nebude brzdiť hriech, naopak, bude ťa sprevádzať nová Božia pomoc.

O pár dní začne pôstne obdobie. Priprav sa naň už teraz. Lebo "ak chceš, môžeš plniť prikázania; je v tvojej moci zostať verným." 

Publikácie a pomôcky