Od teba veľa závisí...

www.rocadu.blogspot.com

CR- 05 NE A

Sú tomu dva týždne, čo sme si v liturgii čítali o tom, ako sa Ježiš presťahoval do Galiley, medzi "ľud, čo kráča vo tmách," k tým na okraji záujmu spoločnosti, k tým, "čo bývajú v krajine temnôt." A keď to urobil, tento "ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ Bolo pre nás na povzbudenie, že nikto nie je na takej periférii, v takom životnom stave alebo situácii, že by sa Boh za ním nevybral osobne.
Čítania minulej nedele túto tému rozvíjali ďalej, stačí si spomenúť na Ježišove blahoslavenstvá. Opäť to isté uistenie, že Boha neodrádzajú naše ľudské prekážky. A to je dôvod na šťastie.
Viem, že niektorí z nás to urobili. Dovolili Bohu vstúpiť do svojich temnôt a prežiariť ich. A dnes majú už pomaly dvojtýždňovú skúsenosť, že chudoba, nespravodlivosť, žiaľ, opustenosť...  nielen že nie sú prekážkou, ale sú dokonca cestou k tomu, ako byť blahoslavený. Ak tú skúsenosť máš, podeľ sa prosím s tým, kto ešte nenabral odvahu na taký krok.

Dnešná liturgia slova je povzbudením k tomu, čo má byť našou odpoveďou na túto skúsenosť: zažil si, že Boha nič neodradí od toho, aby hľadal cestu ku tebe, ani tvoj spoločenský status, ani sociálne postavenie, ba dokonca ani tvoj hriech. Zažila si, že môžeš byť blahoslavená, šťastná, aj v chudobe ducha, nespravodlivosti, smútku... A do tejto tvojej skúsenosti ti Ježiš dnes hovorí: Ty si soľ zeme. Si svetlo pre svet. Si mestom na návrší! Lampou na svietniku.
Stačí troška soli a na jedle to poznať. Na detskej omši sme mali obrázok: zem ako kotol s polievkou, ktorú chce Nebeský Otec dochutiť. Používa pritom soľničku v tvare kostola. Keď som obrázok videl prvý raz, prešla ma chuť sťažovať sa na dnešný svet. Ak je totiž dnešný svet  naozaj tak nechutný, znamená to "len", že sme soľou bez chuti.
Veľmi ma oslovuje aj ten obraz svetla. My dnes vieme, že tma je len nedostatkom svetla. No starovekí ľudia ju chápali skôr ako niečo hmotné, čo vypĺňa priestor. A takto treba pozerať aj na Ježišovu symboliku. Nečaká od nás, že odstránime temnotu. Čaká, že budeme žiariť.
Boh sa ťa nebude pýtať na to koľko zla si odstránil zo sveta okolo seba. Jednoducho preto, že niečo také väčšinou ani nie je v tvojej moci. Bude sa pýtať, koľko dobra si priniesol. A to v tvojej moci je! 

Čo to znamená? V prvom čítaní sme počuli: "Lám hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaveď do svojho domu. Ak uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojím blížnym sa neskrývaj. Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo." 

Daj svetlo a chuť tomuto svetu. Ešte dnes.

Publikácie a pomôcky