Jedno ti ešte chýba...

CR-08 PO: Mk 10, 17-27

„Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ pýta sa mladý človek z dnešného evanjelia. Tá otázka je na mieste, aj keď na ňu existuje množstvo správnych odpovedí. Tá prvá je dôležitá pri prvom obrátení: "Zachovávaj prikázania!"
Človek, ktorý to už robí, ale nejako cíti, že by mal ísť ešte ďalej. Vtedy sa treba znova pýtať: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ Ježišova odpoveď je potom konkrétnejšia: "Jedno ti ešte chýba!"
Spýtaj sa dnes Ježiša, čo ešte chýba tebe.

PS: Možno z odpovede zosmutnieš, ako ten mladý muž. Spomeň si vtedy na včerajšie evanjelium a nebuď ustarostený, tvoj Pán predsa vie, čo potrebuješ.

Publikácie a pomôcky