Iba...

CR-07 PO: Mk 9, 14-29

Tento druh sa dá vyhnať len modlitbou...
Existuje mnoho mnoho zlých duchov a druhov zla. A na každé zlo platí iná metóda. Všimni si Ježiša:
  • Je zlo, ktoré vyháňa pozitívnym príkladom.
  • Sú zlá, od ktorých oslobodzuje milým slovom, alebo ponaučením.
  • Sú aj také, ktoré treba vyhnať bičom, stačí si spomenúť, ako robí poriadky v chráme.
  • Na niektorých zlých duchov platí slovo s autoritou.
  • A sú zlá, ktoré sa dajú vyhnať len pôstom a modlitbou.
Čo z toho plynie? Ak si nevieš dať rady s nejakým konkrétnym zlom, možno treba zmeniť stratégiu!

Publikácie a pomôcky