Effeta

Mimochodom: Žalm 19, 2

CR-05 PI: Mk 7, 31-37

Ľudia v Dekapole s obdivom hovorili o Ježišovi: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč.“
Ježiš dáva hluchým sluch a nemým reč. A určite má na to vážny dôvod: chce, aby sme počúvali a rozprávali. A tak do dnešného dňa môžeme vstúpiť s dvomi prosbami:
1. Pane, urob ma citlivým na tvoj hlas, aby som dnes počul a počúval, čo mi chceš povedať.
2. Pane, dotkni sa mojich úst, aby som dnes nielen hovoril, ale aby som rozprával správne.

Publikácie a pomôcky