A stalo sa...

CR-05 PO: Gn 1, 1-19

Boh povedal a tak sa stalo. Povedal: „Buď svetlo!“ A bolo svetlo. Povedal: „Nech sú svetlá na nebeskej oblohe a nech oddeľujú deň od noci, nech sú znamením období, dní a rokov, nech svietia na nebeskej oblohe a nech osvetľujú zem.“ A tak sa stalo. A Pán na konci konštatuje, že to bolo dobré.
A potom Boh oslovil človeka a vo Svätom písme je veľa príbehov o tom, ako Boh povedal, ale nestalo sa tak, lebo človek sa rozhodol konať proti nemu. Od toho okamihu ťažko povedať, že by to bolo dobré.
Boh povedal veci, za ktorými si stojí. Napríklad v desatore. Ty a ja sa máme stávať tou druhou časťou, tým a stalo sa. A bolo to veľmi dobré. Ideš do toho?

Publikácie a pomôcky