Talitha kum

CR-04 UT: Hebr 12, 1-4

Všimli ste si, ako nás autor Listu Hebrejom motivuje? Kto bol na omši včera, počúval rozprávanie o hrdinoch Starého zákona, ktorí neváhali kvôli viere podstúpiť aj mučeníctvo. Dnešné prvé čítanie na tú stať priamo naväzuje: "Bratia, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery."
  1. Zbav sa všetkého, čo čo ti bráni ísť za Kristom.
  2. Okamžite sa zriekni hriechu, ktorý je nebezpečnejší ako rozviazané šnúrky na bežcových teniskách. Zhoďme hriech, ktorý nás opantáva!
  3. Bež vytrvalo. Nezastavuj sa.
  4. Pozeraj na Krista.
"Zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery."

Doplním už len dve Ježišove slová z dnešného evanjelia: „Talitha kum!... Hovorím ti, vstaň!"

Publikácie a pomôcky