Stretnutie

CR-02 PI: Žalm 85

Páčia sa mi myšlienky z dnešného žalmu:
  • Stretnutie milosrdenstva a vernosti, spravodlivosti a pokoja. (Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.)
  • Súlad našej vernosti Bohu (vernosť vyrastie zo zeme) a spravodlivosti Boha (spravodlivosť zhliadne z neba). Pripomínam, že Božia spravodlivosť je vždy milosrdná a jeho milosrdenstvo vždy spravodlivé.
Autor prvého čítania nám pripomína zmluvu, teda pozvanie ku stretnutiu milosrdenstva a vernosti. V evanjeliu sledujeme Ježiša a budúcich apoštolov, ako vstupujú do vzťahu. U väčšiny sa Božie milosrdenstvo stretne s ich vernosťou, no evanjelista Marek nezatají ani toho, ktorý nezostal verný.
Ozaj, a čo ty? Aj u teba sa stretá Pánovo milosrdenstvo s tvojou vernosťou?

Publikácie a pomôcky