Sme ochotní čakať?

CR-03 SO

Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na tri myšlienky z dnešného prvého čítania.
1. "Viera je základom toho, v čo dúfame," hovorí autor listu Hebrejom. Nuž svoju nádej vkladáme do všeličoho a všelikoho. Žiada sa mi pridať otáznik: Je aj v tomto prípade "viera základom toho, v čo dúfame?"
2. "S vierou poslúchol Abrahám, keď bol povolaný." To je dôležitá pripomienka, pretože niet viery bez poslušnosti viery. Naša viera sa overuje poslušnosťou.
3. Abrahám sa usadil v Kanáne, býval v stanových táboroch a "čakal na mesto s pevnými základmi, ktorého staviteľom a tvorcom je Boh." Čakal vo viere, že Boh pracuje na tom, čo sľúbil.

Si ochotný(á) čakať?

Publikácie a pomôcky