Príhovor pre deti / Rozbaľ svoje srdce

Krst Krista Pána (detská)

www.qumran2.net
Asi všetci radi dostávame dary. Niektoré sú sú veľmi praktické na bežné používanie (deti pospomínali čiapky, rukavice, sánky a neviem čo ešte), iné s pozornosťou uchovávame ako pamiatku niekde vo vitrínke (aj to deti poznajú, spomínali na vázy, sviečky, sošky...).
Ježiš dostal pri krste v Jordáne zvláštny dar. (Pozornosť detí najskôr upútalo srdce, no tým darom je Duch Svätý, ktorý ako holubica zostupoval na neho.)
No to srdce je dôležité. Ježiš nepoužil Otcov dar ako robíme my, ani ho neuložil do vitrínky. V rukách drží zodvihnuté rozbalené srdce, aby Duch mohol doň zostúpiť.
A keď sa tak stane, Ježiš zrazu počuje Otcov hlas, ktorý hovorí: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ Aspoň s nami to tak funguje. Keď prijmeme Ducha Svätého, on premieňa náš život. A jedna z vecí, ktoré začneme počuť (cítiť) je, že nás Otec ľúbi. Duch Svätý premieňa naše uši. Z vnútra :-).

Urob to ako Ježiš: rozbaľ svoje srdce a povedz: Duchu Svätý, príď, naplň moje srdce, premeň môj život, veď ma a konaj vo mne. Amen.

 

Publikácie a pomôcky