Preto netraťte dôveru

CR-03 PI

Zaujal ma nadpis dnešného prvého čítania: "Prestáli ste veľký boj; preto netraťte dôveru." Autor Listu Hebrejom pripomína svojim čitateľom, o aký boj išlo. Hovorí: "Len sa rozpomeňte na prvé dni, keď ste po osvietení prestáli veľký boj v utrpení. Raz vás verejne hanobili a sužovali, inokedy ste boli spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté." To osvietenie, o ktorom hovorí a po ktorom bezprostredne nasledovalo prenasledovanie, je krst. Je to veľmi pôsobivé, keď si uvedomíme, že píše ľuďom, ktorí prijímali krst s vedomím, že za to skončia už o pár dní vo väzení!

"Prestáli ste veľký boj; preto netraťte dôveru." Hoci nemáme tak silnú skúsenosť, aj my sa môžeme povzbudzovať tým istým slovom. Preto netraťte dôveru.

Publikácie a pomôcky