Prehovoril k nám v Synovi

CR-01 PO

Dnešné biblické texty sa priam núkajú, aby sme ich spojili dohromady. Napríklad takto:
Prvé čítanie. "Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi." A čo povedal? 
Druhé čítanie. „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu."

A čo my? Božie slovo ponúka ako inšpiráciu príklad prvých učeníkov:
Evanjelium. "Oni hneď zanechali siete a išli za ním... Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním."
Žalm. "Klaňajme sa Bohu spolu s jeho anjelmi."

Zhrnuté a podčiarknuté: Boh k nám prehovoril vo svojom Synovi. Zober si príklad z učeníkov a hneď sa zameraj na to, čo je potrebné, ver evanjeliu, rob pokánie a vzdaj Bohu úctu, ktorá mu patrí.

Publikácie a pomôcky