On nezabúda...

CR-01 ST

Refrén dnešného žalmu je dôležitou pripomienkou, ktorú si musíme často opakovať: "Pán večne pamätá na svoju zmluvu." Akokoľvek môžeš mať dojem, že Boh je niekde strašne ďaleko, že na teba zabudol a ty si v tom úplne sám... Never tomu  pocitu! "Pán večne pamätá na svoju zmluvu."  Na krstnú zmluvu medzi tebou a ním.
Nauč sa ten verš naspamäť. Pomôže ti, pripomenieš si ho v momente, keď sa všetko ostatné bude rúcať a tebe zase raz zostane len dôvera v neho, v Pána, ktorý "večne pamätá na svoju zmluvu."

Publikácie a pomôcky