Na mysli...

CR-02 UT

Zastavil som sa pri Ježišových slovách z dnešného evanjelia: "Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu." My si tam samozrejme pokojne môžeme miesto soboty dosadiť nedeľu. Ale prečo boli sviatočné dni ustanovené pre človeka? Jasné, preto, aby sme sa zastavili, oddýchli si. Ale len preto?
Možno sme ten deň dostali, aby sme ho mohli skrášlený a premenený celý darovať Pánovi. A to ma privádza k tej otázke: "Čo robíme s nedeľou?" Nie v nedeľu, ale s nedeľou.
Stále mi chodí po rozume refrén dnešného žalmu: "Pán má svoju zmluvu stále na mysli." A ty máš svoju zmluvu s Ním stále na mysli? Celú nedeľu?

Publikácie a pomôcky