Máš dôvod na radosť

www.orthopraxiaa.blogspot.com
CR-04 NE A

Ale nám ten Pavol dal. Všimli ste si, čo hovorí v prvom čítaní?! "Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veľa múdrych podľa tela ani veľa mocných, ani veľa urodzených." A má pravdu, my naozaj nie sme zhromaždením najmúdrejších, najmocnejších, najvznešenejších, najkrajších, najbohatších... Naozaj nemáme dôvod byť namyslení.
Ale Pavol nám to pripomína z iného dôvodu. Chce, aby sme si uvedomili, akú veľkú vec pre nás urobil Boh. Že čo "je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných; čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval."
Boh si ťa vybral. A to je skvelá správa. Neurobil to preto, že si najkrajšia, najšikovnejší, najbohatší, najmúdrejšia alebo najlepší.
Vybral si ťa preto, že On "utláčaným prisudzuje právo, hladujúcim dáva chlieb," ako sme pred chvíľou spievali v žalme. Nie z falošného súcitu, ktorý na to nemôže pozerať, ani pre dobrý pocit. Preto, že je milosrdný v tom najskutočnejšom zmysle tohto slova.
On je Pán, ktorý vyslobodzuje väzňov, otvára oči slepým, dvíha skľúčených..., vrátane mňa, aj ak som sa vlastnou nezodpovednosťou stal väzňom nejakej závislosti, teba, ak si sa nechala celkom oslepiť hriechom, ak si skľúčený, lebo nesieš dôsledky vlastnej lenivosti či hlúposti.
On je Pán, ktorý miluje spravodlivých, ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov, spievali sme ďalej v žalme. To sú mimochodom aj ďalšie dôvody, prečo by mal skontrolovať svoju spravodlivosť, prehodnotiť svoj postoj k imigrantom, porozmýšľať nad adopciou či zvážiť podporu niektorých ľudí.

Ježiš hovorí, že plačúci, prenasledovaní, hladní a smädní po spravodlivosti, chudobní v duchu... sú blahoslavení. Nie preto, že by človek, ktorý má dôvod na plač, ktorý trpí prenasledovaním, nespravodlivosťou, ponižovaním... bol z toho šťastný. Ani preto, že nespravodlivo trpieť by bola nejaká cnosť. Preto, že na strane nespravodlivo trpiacich, plačúcich, hladných a smädných po spravodlivosti... stojí Boh. On má proste "slabosť" pre túto cieľovú skupinu, pre ľudí na periférii.

Čo z toho pre nás? 1. Máš dôvod na radosť. Lebo Boh má pre teba "slabosť". Ak aj nie si prenasledovaný pre spravodlivosť, či plačúci..., určite si hriešny človek. Ak túžiš po vyslobodení z väzenia závislostí, zaslepenia hriechmi..., ak chceš byť spravodlivý..., tak si na správnej adrese. Si blahoslavený, lebo Boh je na tvojej strane. 2. Máš poslanie. Choď za tými, ktorí sú na okraji, s ktorými sa nepočíta... a priveď ich medzi nás, na Božiu stranu. Lebo tvoj Boh má pre nich "slabosť".


Publikácie a pomôcky