Dal sa spoznať

VIA - Zjavenie Pána

Slávime Zjavenie Pána a mne nedá pokoj rozprávanie o tom, ako sa pred pár dňami Pán zjavil cudzincovi, ktorý so svojou rodinou trávil Vianoce na Slovensku. Nepoznám podrobnosti, len základné momenty príbehu: Muž s deťmi stál vonku pred kostolom, kým žena bola dnu na omši. A zrazu ho niečo akoby nútilo vojsť. Predral sa cez všetkých tých ľudí dnu, zastavil sa pred bočným oltárom, padol na kolená a plakal. Len tak, zrazu, bez nejakého úvodu. A keď hneď nenašiel kňaza, ktorý by ho vyspovedal po anglicky, kúpil letenku a išiel sa vyspovedať do svojej vlasti. Takých príbehov je veľa. Ale tento sa stal tu neďaleko, o tri farnosti ďalej, pred pár dňami.
Čo to znamená? Boh sa zjavil tomuto chlapovi. Nadprirodzeným spôsobom sa ho dotkol a dal sa mu spoznať. A jeho už nemohlo nič zastaviť. Ani ten dav ľudí, cez ktorých sa musel pretlačiť, ani starosť o deti, ktoré asi ostali vonku, ani ostýchavosť a obavy o to, čo si kto pomyslí. A úplne ma dostal ten záver: keď hneď nenašiel kňaza, ktorý by ho vyspovedal po anglicky, kúpil letenku a išiel sa vyspovedať do svojej vlasti.
To môže urobiť len človek, ktorý spoznal, že tu je živý Boh a pochopil do dôsledku, čo tá veta znamená. Tí mudrci z východnej krajiny pochopili, že tu je živý Boh, sadli na ťavy a išli. Len tak, zrazu. Nie že by všetko ostatné prestalo byť dôležité. Pretože Boh je najdôležitejší.

Ten muž nerozumel ani slovo z nedeľnej liturgie. Tí mudrci nevedeli nič o Biblii. My máme jedno i druhé a môžeme bez obmedzenia čerpať z prameňa zjavenia, zo Svätého Písma a učenia Cirkvi. Boh sa ti chce dať spoznať. Povedz mu: Pane, som tu a chcem ťa spoznať. Zjav mi seba. A on to urobí, počúvaj Sväté Písmo a učenie Cirkvi, sláv Eucharistiu...

Ten muž i mudrci nakoniec reagovali rovnako: "Oni vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu." On zase vošiel do kostola, sklonil sa pred oltárom a plakal. Urob to isté: skloň sa pred Pánom pánov a Kráľom kráľov. Koniec koncov Betlehemy s jasličkami, ktoré máme v kostoloch, nám majú pomôcť urobiť práve toto gesto.
Všemohúci Bože, ty si dnešného dňa svetlom hviezdy zjavil svojho Syna národom; aj my sme ťa už poznali svetlom viery a prosíme, priveď nás láskavo k sebe. Amen

Publikácie a pomôcky