Chrám vnútri väčší

CR-04 PO: Mk 5, 1-20

Pred pár dňami som navštívil jeden nový sídliskový kostol. Zvonku pôsobil na mňa malým, bezvýznamným dojmom, veľkosťou sa ani nepokúšal konkurovať okolitým panelákom. Ale keď som vošiel dovnútra, ohúrila ma tá priestrannosť. Mal som pocit, že ten chrám je zvnútra väčší ako zvonku.
Pri kostole je to samozrejme len pocit, ale v prípade človeka je to realita. Každý človek je zvnútra neporovnateľne väčší, akoby sa mohlo zvonku zdať. Je to preto, že sme, ako to pripomína Pavol v Liste Korinťanom, chrámom Ducha Svätého. Vlastne človek je vždy chrámom. Aj ten posadnutý z dnešnej evanjeliovej perikopy bol chrámom, plným démonských modiel, ktoré sa po exorcizme ledva vmestili do stáda svíň.
Všetci sme chrámy, vo vnútri obrovské. Komu chceš tento chrám zasvätiť? Neodkladaj to a hneď teraz urob alebo obnov svoje rozhodnutie: Ježiš, Syn Najvyššieho, chcem byť tvojim chrámom. Naplň ma svojím Duchom.

Publikácie a pomôcky