Vyrozprávajú svojim deťom

CR-01 PI: Ž 78, 3+4bc. 6c-7. 8

Dnešný žalm ma dostal a jednoducho ho musím zopakovať:
"Čo sme počuli a poznali a čo nám rozprávali naši otcovia, ďalším pokoleniam vyrozprávame, slávne a mocné skutky Pánove a zázraky, ktoré urobil.
Oni prídu a vyrozprávajú svojim deťom, aby svoju dôveru vkladali v Boha, aby nezabúdali na Božie diela a zachovávali jeho príkazy.
Aby neboli ako ich otcovia, vzdorné a zatvrdlivé pokolenie, pokolenie nestáleho srdca, ktorého duch nebol verný Bohu."
O tom, aké sú tie dnešné deti, sa hovorí všade. A podľa tých rečí by na ne mohli platiť posledné verše žalmu: "Vzdorné a zatvrdlivé pokolenie, pokolenie nestáleho srdca, ktorého duch nebol verný Bohu." Našťastie je tu kľúč: "Čo sme počuli a poznali a čo nám rozprávali naši otcovia, ďalším pokoleniam vyrozprávame... Oni prídu a vyrozprávajú svojim deťom..." A veľa vecí bude inak.

Publikácie a pomôcky