Boh dáva vždy viac...

www.findinggod.co.uk

CR-02 NE A

Neviem ako vy, ale ja mám vždy zlý pocit z drobných písmen. Teda presnejšie z drobných písmen vo všelijakých zmluvách, keď ich mám podpísať. Bojím sa, že niekde medzi tými drobnými riadkami je napísané niečo v tom zmysle, že môžem dostať aj menej ako sľubujú písmená veľké.
Pri čítaní dnešných biblických textov som si uvedomil, že Boh to robí presne naopak: Dáva vždy viac a lepšie, ako sľúbil. Presnejšie ono to tam, v tej jeho zmluve s nami a v jeho prisľúbeniach niekde medzi riadkami je, ale obyčajne my to zbadáme až keď dostaneme viac, než sme čakali. Zrazu zistíme, že on chcel od začiatku dať viac.

V prvom čítaní Boh hovorí úžasnú vec Mesiášovi, ktorého Izaiáš ohlasuje. Hovorí: „To je málo, že si môj služobník, aby si obnovil Jakubove kmene a naspäť priviedol zvyšok Izraela. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až do končín zeme.“ Ako by povedal: Všimol si si? Oni čakajú obnovu Izraelského kráľovstva a národnej nezávislosti. V zmluve to je, ale nečítali pozorne drobné písmenká. Ty budeš Spasiteľom všetkých ľudí všetkých čias, krajín, národov a kultúr!

Alebo v evanjeliu: Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta." Židia čakali mesiáša, ktorý z nich sníme bremeno poníženia a útlaku zo strany mocností, v tomto prípade Rimanov. Obnoví bohatstvo kultu v chráme, privedie národ opäť k Pánovi, ich Bohu, obnoví moc dávnych kráľov... A Ján odhaľuje, že Ježiš je ten, ktorý sníma hriechy sveta. Čakali, že odstráni ich útlak a pokorenie a on odstránil ich hriech. Čakali, že to urobí pre nich. A on to robí pre celý svet. Boh chce viac. Pre nich aj pre nás.

Boh má zmluvu aj s tebou. A aj v nej je, v drobných písmenách a v slovách medzi riadkami, naplánovaných veľa darov, ktoré dostaneš v príhodnom čase. Pri niektorých si to možno uvedomíš, o väčšine ani nezbadáš, že vstúpili do tvojho života. To až tak nevadí. Tragédiou by bolo, keby si ich neprial.

A čo môžeme urobiť my? Cirkev nám dáva ako inšpiráciu úryvky zo Žalmu 40. Jeho autorstvo sa pripisuje kráľovi Dávidovi. Dávid, Bohom pomazaný kráľ Izraela, urobil veľa dobrých vecí. Je najväčším kráľom, akého židia kedy mali. Tento veľký muž nám naznačuje, čo robiť: "Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu." 
V duchu prvého čítania a evanjelia vzťahujeme tento žalm na Ježiša. Židia čakali mesiáša - kňaza, prokoka, kráľa... Ale on má v tom jasno. "Obety a dary si nepraješ... Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia..." Nie že by to nebolo dôležité. Ale je niečo dôležitejšie: Preto som povedal: „Hľa prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu." A Cirkev pre nás vyberá tieto verše, lebo čaká, že sa stanú vyjadrením nášho postoja.

"Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu." 

Publikácie a pomôcky