Zachariášov advent

ADV-23.12.: Lk 1, 57-66

Páči sa mi záver Zachariášovho adventu. Očakávanie narodenia prežíval v hlbokom mlčaní. A jeho prvé slová po takmer desiatich mesiacoch? "Ján sa bude volať!" Myslím, že ide o viac, ako len potvrdenie mena, ktoré vybrala manželka.
Zachariáš tomu menu rozumel. Ján, hebr. Jochanán, znamená "Boh je milostivý". To meno je je krátkym vyznaním viery. Vyznanie starca, ktorý drží v rukách novonarodené dieťa.

Želám si, aby sme to isté prežili pri pohľade na dieťa v jasličkách. Istotu viery, že "Boh je milostivý".

Publikácie a pomôcky