V ten deň sa oči slepých rozhliadnu

ADV-01 PI

"V ten deň budú hluchí počuť slová knihy, z temnoty a hmly sa oči slepých rozhliadnu," uisťuje nás dnes Pán cez Izaiáša. Už aby to bolo, chce sa mi dodať. Izaiáš mal asi na mysli fyzickú hluchotu a slepotu, a to, že slepí vidia a hluchí počujú, sú znaky mesiášskych čias.
Ale dnes je u nás väčším problémom netelesná forma slepoty. Niečo, čo spôsobuje, že ľudia nepredvídajú hrozné dôsledky života v hriechu. Napríklad na život detí, ktoré vyrastajú v rôznych pokrivených verziách rodiny.
Čo s tým? Slepci z evanjelia volali na Ježiša: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ A oplatilo sa. Mnohí z tých dnešných slepcov ale volať asi nebudú. To ale neznamená, že to nemôžeme (a nemáme) urobiť za nich.
„Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“

Publikácie a pomôcky