Prvý a druhý zázrak

ADV-02 PO

V tom dome sa stali dva zázraky, pričom ten druhý len potvrdzuje ten prvý a v porovnaní s ním je maličkosťou.
Zázrak odpustenia. Tým prvým je zázrak odpustenia hriechov. Prítomní sa správne pýtajú: "Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?"  Odpoveď znie: "Nikto!"
Zázrak uzdravenia. Tým druhým je zázrak uzdravenia. Škoda otázky, ktorú nikto z prítomných nevyslovil: "Kto môže okrem Boha liečiť ochrnutých?" Odpoveď znie: "Lekár!" Aj keď nie každý ochrnutý môže byť vyliečený a nie tak jednoducho, ako to urobil Ježiš. Lebo On je Boh, ktorý uzdravuje.
Odpustenie hriechov je viac ako hoc aký zázrak. A je tak ľahko dostupné. Zadarmo. V spovednici.

Publikácie a pomôcky