Nechaj sa nahovoriť...

www.elldiktyo.blogspot.com

Nepoškvrnená

Už ťa niekedy niekto naviedol na niečo zlé? A ty? Ty si niekoho na zlo naviedol? Asi áno. Možnosť, že by nás niekto navádzal na zlé, nás ohrozuje najneskôr od škôlky. A tá druhá? Na to stačí mať mladších súrodencov.
Ale vážne. V prvom čítaní sme sledovali rozprávanie o prvých ľuďoch, ktorí podľahli navádzaniu na zlé. Nechali sa zviesť a sami zvádzali. V evanjeliu sme počúvali príbeh ženy, ktorá sa nechala "nahovoriť" na dobré. To prvé znamená prekliatie, ktorého dôsledky nesieme na sebe aj my dnes. To druhé znamená požehnanie kozmických rozmerov. Požehnanie, ktorého sme tiež účastní, požehnanie, o ktorom hovorí Pavol v druhom čítaní: "Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním."
Páči sa mi tá dynamika: Nedaj sa nahovoriť na zlé. Daj sa nahovoriť na dobré. Len nedať sa zviesť by bolo málo.

Krásne to vystihuje dnešný žalm:
Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Naozaj urobil niečo zázračné, prekliatie premenil na požehnanie.
Víťazstvo je dielom jeho pravice a jeho svätého ramena. Naozaj je to jeho dielo. To On stvoril Máriu Nepoškvrnenú.
Pán oznámil svoju spásu, pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť. Boh naozaj oznámil svoju spásu hneď na začiatku, priamo pred pristihnutými Adamom a Evou. Čítali sme tie slová: "Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom; ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ 
Rozpamätal sa na svoju dobrotu a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu. No myslím, že žalmista sa mýli. Myslím, že Boh na svoju dobrotu a vernosť nikdy nezabudol. Každopádne deň zvestovania, o ktorom sme čítali v evanjeliu, je dňom, keď sa to stalo zrejmým. A o deväť mesiacov neskôr "uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha," Ježiša, ktorého meno znamená "Boh je spása."
To je dôvod na oslavu a preto: "na chválu Božiu jasaj, celá zem; plesajte, radujte sa a hrajte."

Publikácie a pomôcky