Inštrukcie

ADV 19.12.

Oslovili ma anjelské inštrukcie k príprave na narodenie dieťaťa. Sú veľmi konkrétne. Ženu z prvého čítania anjel poučuje: "Nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté." Gabriel zase Zachariášovi hovorí: "onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane."
Je to skvelý program do posledných dní adventu:
  • Otvor si myseľ pre Pána - nenechaj sa ohlupovať a učičíkať ničím zjavne chutným a opojným.
  • Vytvor v sebe prázdno, aby ťa On mohol naplniť - áno, teraz je vhodný čas na pôst.
  • Stíchni, aby si počul ten hlas "Sláva Bohu na výsostiach..."
  • V deň, keď sa to stane, potom prehovoríš v novej sile a z plného hrdla.

Publikácie a pomôcky