Vyber si svojho Kráľa

www.kopsidas.com.gr

CR-34 NE C - Slávnosť Krista Kráľa

Všetky izraelské kmene prišli k Dávidovi do Hebronu a hovorili: „Pozri, sme tvoja kosť a tvoje telo. A už vtedy, keď bol naším kráľom Saul, ty si viedol Izrael do boja a z boja. A Pán ti povedal: ‚Ty budeš pásť môj ľud Izrael, ty budeš vodcom Izraela.‘“ Tak znel úvod dnešného prvého čítania. Izraeliti si vybrali Dávida za kráľa. Urobili veľmi dobre, keď si zvolili toho, ktorého im dávno predtým vybral Boh. A história nakoniec potvrdila, že to bola dobrá voľba. A Dávid pred Bohom uzatvoril s nimi kráľovskú zmluvu.

To rozprávanie z Druhej knihy Samuelovej je priam pozvaním, aby sme my dnes urobili niečo podobné. V žalme sme spievali verš, ktorý by mal byť našou odpoveďou: "S radosťou pôjdeme do domu Pánovho."  Izraelské kmene sa vybrali do Hebronu, my do Pánovho chrámu. Oni sa vybrali za Dávidom, my sme tu kvôli Kristovi. Sme tu, aby sme povedali Ježišovi: Pozri, sme Cirkev, tvoje tajomné telo. Ty si vždy konal veľké veci v našich životoch. A všetko je stvorené skrze teba a pre teba. Buď naším kráľom.

V evanjeliu sme počúvali o jednom z najdôležitejších prejavov Ježišovej kráľovskej identity. Pribili ho na kríž a posmievali sa mu: "Zachráň sa, ak si židovský kráľ!" Ale on sa nezachránil. Mal totiž v tom momente na práci niečo dôležitejšie: našu záchranu. V tej chvíli bol kráľom, ktorý položil život za svoj ľud.
A potom je tam tá silná scéna, keď jeden z tých zločincov, popravených spolu s Kristom, prosí: "Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva." A on odpovedá: "Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji."
Pavol nám v druhom čítaní pripomína, ako to Nebeský Otec zariadil: urobil nás "súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov."

Dávida si vybral za kráľa Boh, poslal proroka aby ho pomazal ešte ako malého chlapca a potom Dávid, hoci nebol korunovaný, konal celé roky ako skutočný kráľ, bojoval a trpel za svoj ľud. A prišiel čas, keď to národ konečne pochopil, prišli do Hebronu a korunovali ho za kráľa nad Izraelom.
Ježiš Kristus je kráľ neba a zeme, skrze ktorého a pre ktorého bolo všetko stvorené. On za nás, svoj ľud, položil život, aby sme mohli žiť večne. Otázka dnešného dňa znie: Prijmeš ho za kráľa a Pána nad svojím životom?
Teba, Pane Ježišu Kriste, uznávam za Kráľa sveta. Čokoľvek bolo stvorené, bolo stvorené pre Teba. Uplatňuj nado mnou všetky svoje práva! Obnovujem svoje krstné sľuby: zriekam sa zlého ducha a všetkej jeho pýchy i všetkých jeho sľubov a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan katolík. Obzvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko, aby som dopomohol k víťazstvu právam Božím i právam Tvojej svätej Cirkvi.
Božské Srdce Ježišovo, obetujem Ti svoje skromné skutky s tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali Tvoje kráľovstvo a tak sa na celom svete upevnilo kráľovstvo Tvojho pokoja. Amen.

Publikácie a pomôcky