To iné bude podstatné.

CR-PO
Dve veci z dnešného evanjelia sa ma zvlášť dotýkajú:
1. Nedaj sa odradiť tými, čo ťa okrikujú. A to sa musím zastať ľudí zo zástupu. Asi to mysleli dobre, možno chceli len spacifikovať otravného žobráka. Nedaj sa odradiť tými, čo ťa okrikujú. Volaj na Krista a choď za ním!
2. A potom je tu tá otázka: "Čo chceš, aby som ti urobil?" Možno ten slepec začal kričať len preto, aby dostal drobné. No všetko sa zmenilo, keď ho Ježiš zavolal. Môže sa stať, že keď sa postavíš pred Ježiša, požiadaš ho o niečo iné, ako si plánoval, keď si naňho kričal z diaľky. To iné bude podstatné. 

Publikácie a pomôcky