O napodobňovaní a podobnosti

CR-31 PI: Flp 3, 17 – 4, 1

Pavol hovorí: „Spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú podľa vzoru, aký máte v nás!“ V čom ho máme napodobňovať? O tom hovorí v predchádzajúcich veršoch, v tom, že svoj život nasmeroval na Krista a beží za ním ako o preteky, teda toto smerovanie je určujúce pre jeho život.
Ale aký má zmysel riadiť svoj život podľa Krista? Pavol vysvetľuje, že Ježiš „mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.“
Podčiarknuté a spočítané: Robte podobne ako ja. Svoj život podriaďujem Kristovi, lebo je to práve On a jedine On, kto má moc premeniť moje úbohé telo tak, že sa stane podobným jeho oslávenému telu.

Je dobre, že hovoríš svojmu synovi, dcére, kolegovi v práci, spolužiačke...: „Choď za Kristom.“ Lebo Kristus má moc premeniť nás na svoju podobu. Ale skôr to príjmu, ak budeš môcť tiež povedať: „Pozri, môžeš to urobiť ako ja!“

Publikácie a pomôcky