Mať tak vaše problémy...

CR-33 SO: Lk 20, 27-40

„Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo teda sedem bratov..." Saduceji vytiahli na Ježiša kauzu ťažkého kalibru. Museli sa dobre ponamáhať, aby si niečo také vôbec vymysleli. Až sa mi chce povedať: "Mať tak vaše problémy..."
A práve tu je koreň. Miesto toho, aby riešili skutočné problémy, zaoberajú sa tými vymyslenými.

Ozaj a čo my? Koľko z vecí, ktorými sa zaoberáme, je skutočne podstatných? 

Publikácie a pomôcky