Je ľahké veriť...

Sv. Ondrej
Je ľahké veriť. Tomu, čo nič nestojí. Lenže nezriedka sa stáva, že to, čo nič nestojí, za nič nestojí. V lepšom prípade.
Ondrej i Peter uverili Ježišovi. Oslovil ich: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ A oni išli. Hneď! Stálo ich to siete, loďku, zamestnanie a nakoniec aj život. Oboch. A stálo im to za to! Nie nadarmo sa uveriť v Písme väčšinou spája s ísť.

Pavol lakonicky pripomína, že nie všetci uverili. Pýta sa: !Azda nepočuli? Ale áno, po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po hranice sveta" ako sme to spievali aj v dnešnom žalme. Počuli. "Lenže nie všetci poslúchli evanjelium."

Natíska sa otázka: A ja som uveril a poslúchol? A ty?

Publikácie a pomôcky