Uver, že si slobodný...

CR-28 PO

Daj nám znamenie. Dokáž... Presvedč nás... Ježiš sa evidentne bráni robiť znamenia na objednávku. Nie preto, že nemá moc. Má, čítame o tom na každej druhej stránke evanjelií. Dôvod je niekde inde.
Pekne to osvetľuje Pavol v prvom čítaní. Hovorí o dvoch Abrahámových synoch, Izmaelovi a Izákovi, ktorí sú pre neho obrazom dvoch zmlúv, starej a novej, dvoch pohľadov na Boha, otrockého a synovského. A pripomína: "Nie sme deťmi otrokyne, ale slobodnej. Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva." 
Na to neexistuje žiadne potvrdenie, žiadne znamenie nebude dosť dobré. Chce to jednoducho uveriť: patríš Bohu a on ťa miluje ako svojho syna, svoju dcéru. Nepotrebuješ, aby ti to dokazoval. Potrebuješ mu uveriť.

Publikácie a pomôcky