Skvelé správy, ktoré si nemáš nechať pre seba

CR-30 - Misijná nedeľa

Biblické čítania dnešnej nedele sú plné skvelých správ:

  • Boh sa nedá obalamutiť imidžom. Naopak, to, čo je pravdivé a úprimné, si k nemu cestu určite nájde. V prvom čítaní nás Sirachovec povzbudzuje: "Modlitba pokorného prenikne oblaky a nebude spokojná, kým ta nedôjde." Dobrá správa. Má zmysel sa modliť. Má zmysel byť pokorný.
  • Túto myšlienku rozvíja aj dnešný žalm: "Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal." Volať k Bohu má zmysel.
  • Pavol hodnotí spätne svoj život, obzerá sa dozadu a je i istý, že to všetko malo zmysel. A pozerá aj dopredu, dokonca za bránu smrti a vyznáva svoju vieru: "Už mám pripravený veniec spravodlivosti."  Nielen žiť, ale dokonca i zomrieť má zmysel.
  • A Ježiš? Dáva nám za vzor široko-ďaleko známeho mafiána, človeka z prostredia organizovaného zločinu, v ktorom sa niečo zlomilo a prosí o odpustenie. "Tento odišiel domov ospravedlnený," konštatuje na záver. Dobrá správa pre teba, ak si rozhodnutý skoncovať so zlom a zmeniť svoj život.
Samé skvelé správy. Lenže refrén dnešného žalmu "Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal" pripomína ešte niečo iné: úbožiakov, ktorým sa tieto dobré správy nedostali do uší ani do srdca. Je mnoho ľudí, ktorí sa trápia, lebo nevedia to, čo vieš ty. Nepoznajú milujúceho Boha, toho, s ktorým si sa ty stretol, ktorý vedie tvoj život, o ktorého sa opieraš, keď nevládzeš.
Dnes slávime v Cirkvi už 90. výročie Svetového dňa misií. Je misijná nedeľa a zároveň Rok milosrdenstva. Pápež František spája obe tieto témy a vo svojom posolstve k dnešnému dňu hovorí o misionárskej Cirkvi, svedkyni milosrdenstva. Musíme sa stať, aj naša farnosť, misionárskou Cirkvou, svedkami milosrdenstva. Ako na to?
Rok milosrdenstva. O necelý mesiac končí Rok milosrdenstva. Mali sme katechézy, pri ktorých sme sa učili o milosrdenstve. Modlili sme sa a prosili o milosrdenstvo pre nás i pre druhých. Putovali sme na rôzne miesta, aby sme mohli prejsť bránou milosrdenstva. Urobili sme veľa preto, aby sme boli pripravené stať sa misionárskou farnosťou, svedkyňou milosrdenstva. Je čas vyjsť a svedčiť. Tú dobrú správu o Božom milosrdenstve a odpustení si už nemôžeš nechávať viac pre seba, to by koniec koncov bolo nemilosrdné. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal, poslal mu teba, svedka milosrdenstva.
Misijné poslanie. Je čas hľadať spôsoby, ako realizovať svoje misijné poslanie. A nie len doma. Mali by sme konečne vyslať misionárov. Mottom Roku milosrdenstva je Milosrdní ako Otec. Otcovo milosrdenstvo prijímame so záväzkom byť tiež milosrdní. Ježiš ti odpúšťa a hovorí: "Choď a rob aj ty podobne." Otec vypočúva tvoje prosby, pomáha ti a hovorí: "Choď a rob aj ty podobne." To, že nemáme misionárov, možno znamená, že nie sme milosrdní ako Otec.
Podpora misijných projektov. V týchto dňoch ma zaujal projekt Pápežských misijných diel. Ide po materiálnu podporu seminaristov na misijných územiach. Nie je to ani zďaleka to isté, ako ísť a slúžiť ako misionár. Ale je to niečo, čo môžeme urobiť. Kto sa pridá? Ja do toho idem, hoci aj sám.

Publikácie a pomôcky