Rozdaj...

CR-29 ST: Lk 12, 39-48

V pondelok sme počúvali Ježišovo podobenstvo o tom úbohom boháčovi, ktorý sa trápi, lebo mu pole urodilo viac, ako dokáže uskladniť. Rozhodne sa búrať staré a stavať nové sýpky. A ani mu nenapadne, že by snáď mohol svoje prebytky rozdať.
Dnes nám Ježiš pripomína celkom otvorene: "Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať." To sme my. My sme mnoho dostali a práve od nás veľa Pán čaká. Čo si dostal a čo môžeš dať? To materiálne momentálne ani nie je najdôležitejšie. Ľudia okolo nás sú predovšetkým chudobní na čas, na pozornosť, prijatie, dobré slovo... Choď a rozdávaj. 

Publikácie a pomôcky