Nalaď sa...

CR-28 ST

Keď som si dopredu čítal dnešné liturgické texty, udrel mi do očí verš pred evanjeliom: "Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou." Ten verš mi nedá pokoj. Hlavne preto, že sa mi s ním spája otázka: "Koho hlas či hlasy počúvaš ty?" 
V prvom čítaní menuje dlhý zoznam dôsledkov, kam to vedie, keď sa človek riadi hlasom svojho tela. A odkazuje nás na lepšiu alternatívu, ktorá je ovocím počúvania Pánovho hlasu.

Aj žalmista má jasno v tom, koho počúvať: "Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov." "Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo života."
V evanjeliu je zastúpená iná skupina ľudí, ktorá môže pomýliť. Tentoraz sú to tí dobrí a zbožní. Ani tí nie sú imúnni. Preto tá Ježišova poznámka: "Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou." 
Na aký hlas sa chceš naladiť ty?

Publikácie a pomôcky