Dnes prišla spása...

CR 31 NE C

Dnes prišla spása do tohoto domu, konštatuje Ježiš v závere dnešnej evanjeliovej state. Zdá sa, že Zachej je plný pozitívnych emmócií, radosti z toho, pre čo sa práve konečne rozhodol. Zo zmeny života. Ježiš povie s úsmevom: "Dnes prišla spása do tohoto domu." Myslím, že hostia na rozdiel od nás pochopili aj slovnú hračku, ktorá sa v tejto hlbokej vete skrýva. Totiž je to Ježiš, kto do toho domu vstúpil. A meno Ježiš znamená Jahve je spása.
Ale čo to má spoločné s nami?

Evanjelista Lukáš vybral túto epizódku s konkrétnym zámerom. Chce, aby sme uverili, že tak, ako prišla spása do Zachejovho domu, môže a má prísť aj do našich domovov. Že tak, ako Ježiša neodradili Zachejove hriechy a zlyhania, neodradia ho ani tie tvoje, ani moje. Že tak, ako Ježiš vstupuje do Jericha s jasným zámerom, ktorým je vzťah s mafiánom Zachejom, tak túži po osobných vzťahoch s každým z nás. Že tak, ako Ježiš pozná po mene Zacheja, aj v tvojom prípade sa nemýli a ide na istotu. To je skvelá správa: Dnes chce prísť ten, ktorý je Spása, do tvojho domu. Ako to hovorí autor dnešného prvého čítania: Boh sa zmilúva sa nad všetkými, lebo miluje všetko, čo je. Ani ty nie si výnimkou!

Si Zachej? Tak zlez zo stromu svojich ,dôvodov, že prečo nie´ a rýchlo ho prijmi za svojho Spasiteľa. Povedz mu: Ježiš, chcem, aby si ty bol mojím Spasiteľom. Verím, že ty si riešenie, východisko a cieľ pre môj život a ja sa ti chcem celý darovať. Amen.

Alebo si v tom dave okolo? V tom prípade opatrne. Môžeš Ježiša priviesť k Zachejovi, alebo môžeš Zachejovi prekážať v kontakte s tým, ktorý je jeho spásou. Voľba pre kresťana je jasná.
Povedz Ježišovi: Pane, poznám človeka, ktorý ťa potrebuje. Viem, že ty si jeho spása, hoci on svoju záchranu hľadá úplne inde. Chcem ťa priviesť k nemu, chcem ťa s ním zoznámiť. Ale neviem ako. Pane, vytvor príležitosť. Ak chceš, použi si ma ako nástroj jeho obrátenia. 
Apoštol Pavol nás v druhom čítaní uisťuje, že on to robí: "Bratia, ustavične sa modlíme za vás, aby vás náš Boh urobil hodnými svojho povolania a svojou mocou uskutočnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby bolo oslávené meno nášho Pána Ježiša Krista vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista."

Vidíš Ježiša, ako sa skláňa k človeku, čo si to vôbec nezaslúži? Môžeš sa hnevať, že vošiel k hriešnemu človeku. Alebo ho môžeš oslavovať so žalmistom: "Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam."

Dnes chce prísť Spása do tvojho i susedovho domu. Čo ty na to?

Publikácie a pomôcky