Desiaty...

CR-28 NE C

"Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde?!" Mohli by sme si pre týchto deviatich vymyslieť desiatky kvalitných argumentov... V skutočnosti ale nejde o to, kde sú a prečo. Dôležité je, že kde nie sú: nekľačia pred Ježišom Kristom, Synom Božím, ktorý sa zmiloval nad nimi a daroval im zdravie. Neoslavujú Boha za túto veľkú vec. 
Niekto, kto sa dostatočne vžije do situácie deviatich, by sa v ich mene mohol spýtať, čo také hrozné urobili. Dobre, sú trochu nevďační, ale to sa dá predsa pripísať na vrub návalu emócií. Proste zabudli...
Pozor! Ježiš nie je nejaký špičkový lekár, ktorý práve ukázal niečo zo svojich schopností. Ježiš je Boh, hovorí ako Boh a koná ako Boh. Nie ako lekár. Každému zo zainteresovaných je jasné, že lepru (medzi nami v tom čase neliečiteľnú) môže vetou „Choďte, ukážte sa kňazom!“ vyliečiť iba Boh. A keď Boh koná, nemôže byť nikto a nič dôležitejšie!

Samaritán z evanjelia ani sýrčan Náman nám nedávajú lekciu zo slušného správania. Pripomínajú nám, kto je Boh, že Boh koná. A keď takto nadprirodzene zasahuje do stvoreného a ľuďmi pokazeného sveta, tak niečo tým chce povedať. V prvom čítaní to Náman, hoci nie najpresnejšie, ale celkom sám pochopil a hovorí: "Teraz viem, že na celej zemi niet Boha, iba v Izraeli." Samaritán to počuje z Ježišových úst: "Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila."  

"Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde?!"  Tá Ježišova otázka mi nedá pokoja. Neočistilo sa ich vo sviatosti krstu každý rok okolo šesťdesiat. Za posledných 15 rokov je takmer tisícka. Ak odrátame tých ktorí sú tu medzi nami, dovolím si parafrázu: Neočistilo sa ich v krste cez tisíc? A tých sedemsto je kde?" Veď tu je Boh! 
A mohli by sme dopĺňať iné premenné: Nezosobášilo sa ich... Nevyspovedalo sa ich... Nebolo pobirmovaných... Nebolo na prvom prijímaní... Ale to predsa nikam nevedie.

Potrebujeme robiť niečo iné. Potom, čo sme sami prijali očistenie a posilnenie vo sviatostiach, sa skloniť pred Ježišom, ktorý je skutočným Bohom a prijať jeho slovo: "Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila." A potom vstať a ísť a všade hovoriť podobne ako Náman (aj keď teologicky správnejšie): Teraz viem, že tu, medzi kresťanmi, zhromaždenými na liturgii, je živý Boh. Ja som sa s ním stretol a On zasiahol do môjho života. Poď so mnou a zasiahne aj do tvojho... 
Publikácie a pomôcky