Zrnko

CR-24 SO

Jedným z článkov nášho kréda je aj viera vo vzkriesenie tela. V prvom čítaní Pavol vysvetľuje Korinťanom práve tento aspekt a používa pri tom krásne prirovnanie. Hovorí: "Čo ty seješ, neožije, ak prv neodumrie... Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné; seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné."
Je to výstižný obraz. S naším so vzkriesením tela je to ako s obilím. Zrno sa zaseje do zeme a zomrie. Ale zároveň akoby povstane zo zeme k novému životu v klase.

Pavlov obraz nám ponúka aj nový pohľad na podobenstvo o rozsievačovi. Aj naše telá sú zrnami, ktoré božský rozsievač zasial. Jeho zámer je jasný: úroda!

Publikácie a pomôcky