Veď ma, Pane...

CR-26 PI

Refrén dnešného žalmu tvorí krátka modlitba: "Veď ma, Pane, po ceste k večnosti." 
Nechať sa viesť Pánom. Žalmista menuje hneď niekoľko dôvodov:
- Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko.
- Už zďaleka vnímaš moje myšlienky.
- A všetky moje cesty sú ti známe.
- Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky.

Pridám k nim ešte jeden: cesta k večnosti vedie dnešným dňom. Preto si daj záležať, aby si mal toho najlepšieho sprievodcu.

Veď ma, Pane, po ceste k večnosti.

Publikácie a pomôcky