Smelé plány

CR-24 PI

Videl som jednu anketu, pýtali sa v nej okolidúcich, kto je to Ježiš Kristus. Odpovede boli rôzne, často zaznelo niečo v tom zmysle, že Ježiš bol veľký učiteľ, morálna autorita, mudrc... Pekné odpovede. Až na to sloveso v minulom čase. Ježiš je!
Pavol o tom hovorí v dnešnom prvom čítaní"Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera."  Ak nevstal zmŕtvych, ak len kedysi bol, ale už nie je..., potom je kresťanská viera zbytočná. 
Nie škodlivá, alebo zlá. Ale zbytočná. Lebo všetko, čo Ježiš hovoril a robil, potvrdil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Bez zmŕtvychvstania by to boli len prázdne reči.

Kristus vstal zmŕtvych. A naša viera vďaka tomu nie je márna. Preto si už dnes robíme smelé plány, o ktorých sme spievali v refréne žalmu: "Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane."

Publikácie a pomôcky