Skús to s ním...

Povýšenie svätého kríža

Boh vyslobodil Izraelitov z Egypta, viedol ich púšťou, živil ich mannou, chránil ich... A oni frfľú, sťažujú sa, ako im je zle a skutočnosti len nechápu, ako sa majú dobre. Boh ich rýchlo uvedie do reality. Stačí, aby ich na chvíľu prestal chrániť v jednej jedinej veci. Zrazu sú tu hady a s nimi uštipnutia, na ktoré ich liečiteľstvo nestačí!
Vtedy Boh káže Mojžišovi vyrobiť z kusu medi hada a zavesiť ho na stĺp. A kto sa pozrie tú plechovú vec, ktorá nemá žiadnu moc, je uzdravený.

Ježiš v dnešnom evanjeliu vysvetľuje Nikodémovi, že s ním je to podobné: "Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život."

Chápeš?! Pozeraj na Ježiša. On je tvoje riešenie. Vo veciach, s ktorými si neporadíš, ale aj vo všetkých ostatných. Lebo s Ním to ide neporovnateľne lepšie. Skús to s ním!

Publikácie a pomôcky