Rozhodné rozhodnutie

CR-25 UT

"Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema."
Táto Ježišova rozhodnosť ma privádza k dôležitej otázke: Naše dni sa napĺňajú. Tvoje aj moje. Už si sa pevne rozhodol ísť za Kristom? A si bližšie ako včera?

Publikácie a pomôcky