Poteš nebo...

www.qumran2.net

CR-24 NE C

Čo potrebujeme na to, aby sme potešili Boha? Netreba na to žiadne super schopnosti, talent, dokonalosť, svätosť, modlitby, ba dokonca ani zmysel pre humor.  Ježiš nám dáva v dnešnom evanjeliu návod, ako na to. Hovorí, že v nebi bude "väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú."

Prvá možnosť: rob pokánie. 1) Pomenuj svoj hriech, 2) priznaj svoju zodpovednosť zaň, 3) pros o odpustenie, 4) prijmi odpustenie, 5) zmeň svoj život. Päť krokov a v nebi budú mať z teba väčšiu radosť ako z 99, ktorí pokánie nepotrebujú. Ale áno, aj ty potrebuješ pokánie. Aj ty máš svoje hriechy. Môžeš byť lepší než tí, s ktorými sa porovnávaš. Ale nie si bezhriešny. Pros o odpustenie.
Napríklad dnešný žalm je krásnou kajúcou modlitbou. Prijmi ho ako svoju modlitbu: "Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu."

Druhá možnosť: konaj zástupné pokánie. Mám podozrenie, že to je nesprávny výraz pre správnu myšlienku. Pozri, čo robí Mojžiš v dnešnom prvom čítaní. Jeho národ je ľudom zmluvy len pár dní a už majú svoju zlatú modlu. Mojžiš prosí o milosť pre nich, prosí o odpustenie pre svoj národ. A odpustenie a s ním ďalšia nová šanca prišli. Určite vieš o niekom, kto pokánie potrebuje, ale nekoná ho. Nevie, nechce, nedokáže. Ale ty dokážeš. A v nebi zavládne radosť.

Tretia možnosť: privádzaj k pokániu. Už si zažil radosť a pokoj z odpustenia? Ponúkni to isté aj inému človeku. Pozvi ho k úprimnému pokániu.

Uvažoval som nad tým, kde je naše miesto v tom podobenstve o stratenej ovci. Jasné, môžem sa postaviť do pozície tej stratenej ovečky. Lebo to som každým novým hriechom. A žiaden môj hriech nemôže môjho Spasiteľa odradiť od toho, aby ma hľadal a našiel.
A ak si práve neuvedomujem žiaden hriech, žiadnu bariéru medzi mnou a mojím Bohom, vidím sa v tých 99, ktorí nepotrebujú pokánie. Ale tu je, myslím, chyba. Myslím, že v tom prípade je moje i tvoje miesto to Kristovo. Jednoducho buď si hľadaný alebo hľadáš. Neúnavne, ako Kristus.

Publikácie a pomôcky