Pán

CR-22 SO

"Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno?" Hoci túto otázku položili farizeji a ich úmysel nebol asi najlepší, treba sa nad ňou zamyslieť.
Takže prečo robíte, čo v sobotu, v našom prípade v nedeľu, neslobodno? Jezis vysvetľuje, že oni majú na to dostatočný dôvod, ktorý odobril svojou autoritou. 
A čo naše dôvody? Nie je dôležité, či by obstáli pred farizejmi. Otázka je, či obstoja pred Kristom, ktorý je Pánom aj nad nedeľou.

Publikácie a pomôcky