Lampa

CR-25 PO

Asi nie som veľmi nápaditý človek. Uvedomujem si, že niektoré myšlienky opakujem dookola, skoro na každom kroku. Napríklad túto: "Musíme sa hanbiť za zlé veci, ktoré robíme, nie za tie dobré!" 
Myslím, že aj v tomto zornom uhle možno čítať dnešné evanjelium"Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo." Aj naše dobré skutky majú svietiť. Samozrejme že nie na našu oslavu. Ale majú žiariť. 
A ktoré sú to? Dnešné prvé čítanie obsahuje nemálo námetov:
Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, keď je v tvojej moci urobiť dobre. Nehovor svojmu priateľovi: „Choď preč a príď inokedy, zajtra ti dám,“ keď môžeš dať ihneď.
Nekuj zlo proti svojmu priateľovi, kým sedí u teba bez obáv. Nepri sa pre nič za nič s človekom, ak ti nič zlé nespravil. Nezáviď násilníkovi a nezvoľ si ani jednu z jeho ciest.

Publikácie a pomôcky