Veľké znamenie

Nanebovzatie Panny Márie

Dnešná kolekta veľmi pekne zhrňuje zmysel nášho slávenia: Všemohúci a večný Bože, ty si vzal nepoškvrnenú Pannu Máriu, matku tvojho Syna, s telom a dušou do nebeskej slávy; prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme vždy smerovali k nebu a mali s ňou účasť na večnej blaženosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Všemohúci a večný Bože, ty si vzal... Je to Boh, ktorého sme prišli osláviť, to on koná veľké veci.

Vzal nepoškvrnenú Pannu Máriu... s telom a dušou do nebeskej slávy. V tejto vete je ukryté evanjelium, radostná správa dnešnej slávnosti: Boh jednu z nás, človeka ako my, vzal do neba. S telom i dušou. A má v úmysle niečo veľmi podobné urobiť aj s nami. Hoci iným spôsobom. Preto vo vyznaní viery hovoríme, že veríme vo vzkriesenie tela... Inak v prvom čítaní sme počuli, ako ju v nebeskej sláve videl Ján: "Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd." 

Apoštol hovorí, že to bolo veľké znamenie. Znamenie čoho a na čo? To naznačuje ďalšia časť modlitby: 
Pomáhaj nám, aby sme vždy smerovali k nebu a mali s ňou účasť na večnej blaženosti. Ideme za znamením, smerujeme do neba, kráčajúc v Máriiných šľapajách. Nie nadarmo je piesňach, hymnoch a modlitbách Mária často prirovnávaná k hviezde, podľa ktorej sa kresťania orientujú na svojom putovaní.

A napokon doxológia: Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh... To, čo slávime, nie je Máriinou zásluhou. A ani náš slávny príchod do neba, ktorý sa, verím, bude podobať dnešnému žalmu, nebude z valnej časti naša zásluha. To koná Kristus, Boží Syn, v jednote s Otcom a Duchom Svätým. Preto dnes oslávme Pána za Jeho dielo a učme sa od Márie byť Jeho dielom. 

Evanjeliová perikopa začína slovami: "V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa..." Dnes je najlepší čas vydať sa na cestu smerom ku Kristovi. A ponáhľať sa prostredníctvom služby blížnym.

Obrázok od Dimitris Vetsikas z Pixabay.

Publikácie a pomôcky