Veľké znamenie

Nanebovzatie p. Márie

Dnešná kolekta veľmi pekne zhŕňa zmysel nášho slávenia:
Všemohúci a večný Bože, ty si vzal nepoškvrnenú Pannu Máriu, matku tvojho Syna, s telom a dušou do nebeskej slávy; prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme vždy smerovali k nebu a mohli mať s ňou účasť na večnej blaženosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
  • Všemohúci a večný Bože, ty si vzal... Je to Boh, ktorého sme prišli osláviť. Lebo koná veľké veci.
  • Vzal nepoškvrnenú Pannu Máriu, s telom a dušou do nebeskej slávy. V tejto krátkej vete je ukrytá radostná správa. Boh jednu z nás, človeka ako my, vzal s telom i dušou do nebeskej slávy. A má v úmysle niečo veľmi podobné urobiť aj s nami.
    V prvom čítaní sme počuli ako ju videl Ján: „Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.“
  • Pomáhaj nám, aby sme vždy smerovali k nebu a mohli mať s ňou účasť na večnej blaženosti. Smerujeme do neba, kráčajúc v jej šľapajách. Ján v prvom čítaní hovorí o Márii ako o znamení: „Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie...“ V mnohých piesňach, hymnoch a modlitbách je Mária prirovnávaná k hviezde, podľa ktorej sa kresťania orientujú na svojom putovaní.
  • A napokon doxológia: Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. To, čo slávime, nie je Máriinou zásluhou. A ani náš slávny príchod do neba, ktorý sa, verím, bude podobať dnešnému žalmu, nebude z valnej časti naša zásluha. To koná Kristus, Boží Syn, v jednote s Otcom a Duchom Svätým.

Preto dnes oslávme Pána za Jeho dielo a učme sa od Márie byť Jeho dielom. Evaneliová perikopa začína slovami: „V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa...“ Dnes je najlepší čas vydať sa na cestu smerom ku Kristovi. A ponáhľať sa prostredníctvom služby blížnym.


Publikácie a pomôcky