Úspech

CR-22 NE C

www.ehstoday.com
Neviem, čo mi to napadlo, googolil som obrázky k téme pokora. Našiel som zaujímavú motivačnú schému: Človek, ktorý vystupuje nahor po schodoch, najnižší schod má meno vedomosti, potom tvrdá práca, ďalej úprimnosť a nakoniec pokora. Vrchol je označený termínom úspech. Úspech sa dá ľahko stratiť, čo naznačujú schody zostupu - egoizmus, žiarlivosť, podvádzanie a lenivosť.
Pekné. Pravdivé. Poučné. Nasledovania hodné.

Pokora je cesta k úspechu. Ale čo je to za úspech? Mohlo by sa zdať, že pokorný človek môže urobiť lepší dojem na druhých. Sirachovec hovorí svojmu synovi: "V tichosti konaj svoje práce a budú ťa milovať viac ako človeka, čo dary rozdáva." A Ježiš zase v dnešnom evanjeliu radí: Ak ťa niekto pozve na svadbu, sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a určite ťa presadí na miesto lepšie, čím sa ti dostane pocty pred všetkými hosťami.
Úspechom teda je, keď urobíš dobrý dojem a ľudia ťa budú mať radšej ako iných, či keď ťa niekto pred inými povýši? Pokorné konanie s takýmto cieľom neznie veľmi pokorne. A osobne poznám priveľa pokorných ľudí, v tichosti konajúcich svoju službu, a tí ktorým slúžia, milujú a obdivujú takých, čo pre nich nepohli ani prstom.

Pokora je cesta k úspechu. Ak považuješ za svoj najväčší úspech Boha. Sirachovec pripomína: Buď pokorný a nájdeš milosť u Boha. Nie preto, že by naša pokora na neho zapôsobila. Preto, že naša pokora pôsobí na nás, konkrétne robí nás schopnými prijať Božiu milosť. Ježiš o nej hovorí ako o odmene: "Odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.“

www.leadershipfromthecore.com
C.S. Lewis hovorí, že byť pokorný neznamená myslieť si o sebe málo, ale málo o sebe premýšľať. Žiada sa mi dodať, že je to snáď preto, že pokorný človek nemá na tento druh rozmýšľania čas. Jednoducho pokorne koná dobro. Po kúskoch premieňa svet okolo seba a Boh pomaly, svojou milosťou, premieňa jeho.

Buď pokorný a nájdeš milosť u Boha. U toho, ktorý si ťa už dávno zamiloval. To je skutočný životný úspech.

Publikácie a pomôcky