Kristovo zmýšľanie.

Dnešné prvé čítanie končí silným konštatovaním: "My však máme Kristovo zmýšľanie."
Keď som si text dočítal, dostal som silné nutkanie pridať jexe otáznik. Nejako takto: "Máme Kristovo zmýšľanie?"
Chcem prežiť dnešný deň tak, aby som večer mohol na ňu odpovedať "áno".
Tá otázka je v množnom čísle. Pridáš sa?

Publikácie a pomôcky