Choďte!

CR-21 NE C


Všimli ste si, že Ježiš neodpovedal na otázku, ktorú mu položili? Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“ A on na to: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou." Nás nemá čo zaujímať koľkí. Veď sme rodina. A v rodine neriešime: koľkí z nás budú chorí, koľkí bez práce..., trápenie a bolesť jedného je predsa trápením a bolesťou celej rodiny. Dokonca aj vtedy, keby si ten jeden nezaslúžil ani súcit.

Ježišovo očakávanie je jasné: "Prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve." Dnes sme spievali najkratší zo žalmov, žalm 117: "Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia; lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá naveky." Pokojne si môžeme tieto dve veci spojiť. "Prídu... a budú stolovať v Božom kráľovstve." Pána budú chváliť všetky národy a oslavovať ho všetci ľudia..."

No liturgia spája tento kratučký žalm s refrénom Ježišových slov:  "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." V prvom čítaní zaznela tá istá myšlienka: "Privedú všetkých vašich bratov zo všetkých národov ako obetný dar Pánovi..."
Vo svete, v tom vzdialenom i blízkom, je toľko ľudí, ktorým hrozí, že zostanú mimo Božieho kráľovstva ako tí úbožiaci z Ježišovho podobenstva. A ty si možno jediný človek, ktorý ich môže previesť tesnou bránou!

"Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium." Ako uskutočníme toto slovo?
  • Pripravujme misionárov. Rodičia majú pre svoje deti, starí rodičia pre svoje vnúčatá, vysnívané rôzne povolania. A čo to misionárske?
  • Konajme misionársky. Prvú časť úlohy vlastne plníme. Veď sa rozchádzame do celého sveta. Teraz cez leto mnohí cestujú stovky kilometrov za dovolenkou, nemálo našich ľudí pracuje celý rok ďaleko od domova, za hranicami... Aj tam môžeš pôsobiť misionársky. Si v cudzine, kvôli práci. Máš príležitosť ohlasovať evanjelium. Občas počúvam o tom, aké to je "slabé" s kresťanskou vierou v Čechách, Nemecku, v Británii..., o prázdnych kostoloch a rušených farnostiach. Ale v Čechách, Nemecku, Írsku a Anglicku... pracujú mnohí naši ľudia, ktorí tam môžu priniesť živú vieru.
Veľmi ma povzbudilo svedectvo jedného mladého muža z našej farnosti. Pracuje s otcom v Čechách, čo nie je nič výnimočné. Ale cez prestávku sa so svojím otcom v robote modlí. A to výnimočné je. a je to skvelý príklad.

"Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium." Všade, kde budete!

Publikácie a pomôcky