Pane, neobíď náš dom

CR-16 NE

Najprv ma oslovila Abrahámova pohostinnosť. Sedí pred svojim svojim stanom v tábore pre duboch Mabreho, v čase poludňajšej siesty... a vidí prichádzať troch mužov. Beží im naproti so slovami: „Pane, ak som našiel priazeň v tvojich očiach, neobíď svojho služobníka. Prinesú trochu vody, umyjete si nohy a odpočiniete si pod stromom. Donesiem kúsok chleba a posilníte sa; potom môžete ísť ďalej. Veď preto ste zabočili k svojmu služobníkovi.“ 
Lenže tí traja sú Jeden Boh, ktorý k Abrahámovi prichádza. A on to pochopil. Jeho zvolanie "Pane, neobíď svojho služobníka..." sa v tom momente stáva modlitbou, vyjadrením hlbokej túžby človeka. Našej túžby. Pane, neobíď nás. Alebo, ako to o pár storočí neskôr vyjadria Emauzskí učeníci "Pane, zostaň s nami!"
V evanjeliu nachádzame odpoveď na túto prosbu. Ježiš, Boh s nami, je so svojimi ľuďmi. Veľmi konkrétne, na návšteve u Marty a Márie. Marta robí to, čo je dôležité, hostí svojich hostí. Mária lepšie vyhodnotila, čo bolo v tom momente dôležitejšie, počúva. Každopádne je to skvelé, Ježiš je v ich dome. Neobišiel ich, zastavil sa.
To potrebujeme, volať na Ježiša: Pane, neobíď náš dom, buď súčasťou našej rodiny. Niekedy sa čudujem, ako ľudia prežiť bez Neho, bez Krista. Nie len žiť, ale vôbec prežiť. Je to ako s elektrinou: všetci vieme, že sa bez nej dá bez problémov a plnohodnotne žiť. Ale nikto z nás o to nestojí. Alebo s ňou je to neporovnateľne lepšie, takže by sme v prvej chvíli mali problém s prežitím...

A najlepšie na tom celom je, že tým, že Ježiš žije v tvojej rodine, komunite, práci... to neskončí. On nám chce dať ešte viac. Je to naznačené aj v tej otázke, ktorú sme spievali v žalme: "Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku?" Ako by Pán odpovedal na Abrahámovu prosbu: "Vieš čo, mám lepší návrh... Teraz budem ja bývať s tebou a, až skončíš svoje putovanie v tomto svete, budeš bývať ty s nami."

Žalmista kladie Bohu otázku, čo musí pre to urobiť: "Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku?" A Pán mu zjavuje odpoveď: Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, hovorí pravdu, je čestný, nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho nepotupuje. Čo ničomníka nemá za nič, ale ctí si ľudí bohabojných, nepožičiava na úrok neberie úplatky... Jednoducho ten, kto žije so svojím Bohom.

Pozývaj každý deň Boha do svojho života. A On pozve teba do svojho. Pane, neobíď náš dom!

Publikácie a pomôcky