Pane, neobíď náš dom

CR-16 NE C

Oslovila ma Abrahámova pohostinnosť. V čase poludňajšej siesty sedí pred svojim svojim stanom v tábore pri duboch Mambreho a vidí prichádzať troch mužov. Beží im naproti so slovami: „Pane, ak som našiel priazeň v tvojich očiach, neobíď svojho služobníka. Prinesú trochu vody, umyjete si nohy a odpočiniete si pod stromom. Donesiem kúsok chleba a posilníte sa; potom môžete ísť ďalej. Veď preto ste zabočili k svojmu služobníkovi.“

Lenže tí traja sú Jeden Boh, ktorý k Abrahámovi prichádza. Abrahám to pochopil. Jeho zvolanie "Pane, neobíď svojho služobníka..." sa v tom momente stáva modlitbou, vyjadrením hlbokej túžby človeka. Našej túžby. Pane, neobíď nás. Alebo, ako to o pár storočí neskôr vyjadria Emauzskí učeníci "Pane, zostaň s nami!"

V evanjeliu nachádzame odpoveď na túto prosbu. Ježiš je Boh s nami. Veľmi konkrétne, práve je na návšteve u Marty a Márie. Marta robí to, čo je dôležité, hostí svojich hostí. Mária vlastne tiež. Martinou pohostinnosťou je výborné jedlo, Máriinou pozorné načúvanie.
Dnes sa nebudeme montovať od ich chvíľkového sporu, o to teraz nejde. Zamerajme sa na tú skvelú vec: Ježiš je v ich dome. Neobišiel ich, zastavil sa.

To potrebujeme, volať na Ježiša: Pane, neobíď náš dom, buď súčasťou našej rodiny. Niekedy sa čudujem, ako môžu ľudia prežiť bez Krista. Nie len žiť, ale vôbec prežiť
Ale asi je to ako s elektrinou, aj bez nej sa dá žiť pekne a plnohodnotne. No nikto z nás o to nestojí, pretože sme si to vyskúšali a vieme, že s ňou je to neporovnateľne lepšie.

No najlepšie na tom celom je, že tým, že Ježiš žije v tvojej rodine, komunite, práci..., sa príbeh neskončí. On nám chce dať ešte viac. Je to naznačené aj v tej otázke, ktorú sme spievali v žalme: "Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku?" Ako by Pán odpovedal na Abrahámovu prosbu: "Vieš čo, mám lepší návrh... Teraz budem ja bývať s tebou a, až skončíš svoje putovanie v tomto svete, budeš bývať ty s nami."


Pozývaj každý deň Boha do svojho života. A On pozve teba do svojho. Pane, neobíď náš dom!

Publikácie a pomôcky